JOBS

Content Reviewer

ใครที่เหมาะกับตำแหน่งนี้ ?

 • เรากำลังฟอร์มทีม Content ขึ้นมา โดนเน้นหลักไปทางด้าน VDO ไม่ว่าจะทั้ง long/short form ดังนั้นคุณจะเป็นคนนำทีม วางแผนทำ Content เจ๋ง ๆ กัน
 • Be our YouTuber/TikToker – ถึงแม้จะทำงานเป็นทีม แต่เราต้องการคนที่สามารถลุยงานเดี่ยวได้ด้วย เพื่อจบงานได้เอง และสามารถ consult น้อง ๆ ในทีมได้ถึงกระบวนการทั้งหมดเกี่ยวกับการถ่ายทำ (ดูตัวอย่างงาน One-man

เราต้องการอะไรจากคุณ

 • สามารถทำ Content เกี่ยวกับสินค้าได้ดี โดยเฉพาะรูปแบบของการ Review
 • ความสามารถเก่ียวกับงาน Video ไม่ว่าจะ ทำสคริป – ถ่าย – พิธีกร – ตัด (แหม่…all in one เชียว) <- ทำได้หมดก็ดี แต่ถ้าไม่ได้หมด จะสมัครเข้ามาตามตำแหน่งย่อยก็ได้มีเปิดรับเหมือนกัน กดสมัครมาใน Job นี้ได้เลย เดี๋ยว HR แยกเอง
 • เข้าใจ และสามารถเปลี่ยนแปลงการทำงานได้ เพราะที่นี่เราเชื่อใน Test & test & test ดังนั้นงานที่เราชอบ แต่ผลลัพธ์ออกมาไม่ดี เราจะติชมกันแฟร์ๆ และลุยใหม่ไปด้วยกัน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • Ownership – ทีมงานที่นี่รับผิดชอบงาน และดูแลงานที่ทำเหมือนเป็นเจ้าของกันทุกคน
 • Data driven – ตัดสินใจตามข้อมูล No drama
 • Adapt to changes – โลกมันเปลี่ยน เราก็ต้องเปลี่ยนตามโลกให้ทัน

Web Developer

ใครที่เหมาะกับตำแหน่งนี้ ?

เยี่ยมชมลูกค้ากับพนักงานขายและยืนยันความต้องการ
พัฒนาระบบซอฟต์แวร์ตามความต้องการของลูกค้า
การสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที

เราต้องการอะไรจากคุณ

สัญชาติไทย เพศชาย หญิง อายุ 25-30 ปี
วุฒิปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาไอที 1 หรือ 2 ปี

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ทักษะ Microsoft office (Excel, Word ฯลฯ)
  มีทักษะด้าน Service Mind ที่ดี

Digital Marketer

ใครที่เหมาะกับตำแหน่งนี้ ?

นักการตลาดดิจิทัลที่รับผิดโอกาสในการพัฒนาแบรนด์เครื่องประดับใหม่ที่กำลังจะมาถึง
มีประสบการณ์ในการตั้งค่าและปรับแต่งโฆษณาบน Facebook
ทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ได้รับการยกย่องอย่างสูง

เราต้องการอะไรจากคุณ

ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
ชั่วโมงการทำงานที่ยืดหยุ่น / ประกันสังคม

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ขับเคลื่อนตนเองและมีแรงจูงใจสูง
 • ความสามารถในการทำงานของตนเอง
  ประสบการณ์การทำงานที่ได้รับการพิสูจน์แล้วในด้านการตลาดดิจิทัล
 • มีประสบการณ์ในการตั้งค่าและเพิ่มประสิทธิภาพ Facebook และ Google Ads
 • มีความรู้แน่นเกี่ยวกับเครื่องมือวิเคราะห์เว็บไซต์ (เช่น Google Analytics เป็นต้น)